ΣΤΟΛΟΣ

Η εταιρεία για τη συλλογή των εμπορευμάτων από τους παραγωγούς, την πώληση και τη διανομή στους πελάτες της διαθέτει 15 φορτηγά ψυγεία τελευταίας τεχνολογίας. Σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της είναι και οι εξαγωγές: Κύπρος, Ρωσία, Αίγυπτος, Ιράν, Ρουμανία και Αλβανία είναι οι πιο σημαντικές διεθνείς αγορές στις οποίες φτάνουν τα προϊόντα που διακινεί η “Βασίλειος Παν. Σιαμπής και Σία Ο.Ε.”.