ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας εδράζονται  πλησίον της Λαχαναγοράς Καλαμάτας, καθώς και στην πόλη της Βέροιας (6,5 χλμ εθνικής οδού Βέροιας – Νάουσας στο Τρίλοφο).

Η διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής είναι κρίσιμης σημασίας για την εταιρεία μας και για την εξασφάλιση της παραγωγής ασφαλών προϊόντων.

Για το λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση πρότυπα της Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής (GMP και GHP).

Οι απαιτήσεις και οδηγίες της GMP και της GHP  για τις οποίες η Β.Π ΣΙΑΜΠΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε έχει μεριμνήσει, είναι οι ακόλουθες:

 • Τοποθεσία και σχεδιασμός της βιομηχανικής εγκατάστασης (ψυκτικοί θάλαμοι)
 • Συσκευές και μηχανήματα (τεχνολογικός εξοπλισμός)
 • Πρώτες ύλες , υλικά συσκευασίας και προσθήκη ετικετών
 • Προσωπικό της βιομηχανίας
 • Περιβάλλον εργασίας
 • Καθαρισμός και απολύμανση
 • Συστήματα ελέγχου / διαχείρισης ασφαλείας των τροφίμων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις και καταγραφή (αρχειοθέτηση)

Οι στόχοι των απαιτήσεων της GMP και της GHP είναι:

 • Η προφύλαξη της υγείας των καταναλωτών
 • Η διάθεση ενός ομοιόμορφου και ασφαλούς προϊόντος
 • Η προστασία των εργαζομένων

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργούν μεγάλοι και χωριστοί χώροι για τις περιοχές της εισαγωγής και αποθήκευσης των υλικών συσκευασίας, του ελέγχου ποιότητας και της αποθήκευσης των προϊόντων.

Στυς χώρους αποθήκευσης υπάρχει κατάλληλος , ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τα προϊόντα , τα οποία οδηγούνται στο τμήμα διάθεσης αφού περάσουν τους σχετικούς ελέγχους ως προς την καταλληλότητα τους.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην υγιεινή διαμόρφωση των χώρων αυτών αλλά και στη διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής με τον καθημερινό καθαρισμό και απολύμανση, τόσο του χώρου, όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού.